Maailmalla on pula puhtaasta juomavedestä, ja meillä sotketaan kokonaisia vesistöjä

Maailman laajuisesti toimiva Nestlé pitää juomaveden myyntiä tulevaisuuden tärkeimpänä myyntituotteenaan, kertoi 29.10.2014 Yle Teemalla esitetty dokumentti Pullovesibisnes. Dokumentti valaisi, kuinka suuria määriä vettä nykyään myydään ympäri maailmaa puhtaiden luonnonvesien vähenemisen ja pohjavesien kuihtumisen vuoksi.

Pullovesikauppa on kasvanut miljardiluokkaan. Pulloveden myyntimarkkinoille ovat tulleet Nestlén lisäksi myös maailman arvokkain brändi Coca-Cola sekä useat muut toimijat. Kun Nestlé kolme vuotta sitten aloitti pohjavesien pumppaamisen USA:n Mainen osavaltiossa, perustettiin heti huolestuneita kansanliikkeitä mahdollisten luonnolle koituvien haittojen vuoksi.

Kun ajatellaan Talvivaaran kemikaalien luontovaikutuksia, tuntuu huoli Mainen osavaltiossa pieneltä. Maailmalla on puute puhtaasta juomavedestä, ja meillä sotketaan kokonaisia vesistöjä. Kontrasti on valtava. Suomessakin toki on kansalaisliikehdintää nähtävillä. Kaikki eivät hyväksy EU:n linjaa myötäilevän Suomen mineraalistrategian (2010) suunnitelmia Suomesta lukuisien kaivoksien luvattuna maana.

Dokumentissa kuvailtiin myös pulloveden myyntiin liittyviä eettisiä ongelmia. Useissa maissa ihmisillä ei ole rahaa ostaa pullovettä, mutta muutakaan puhdasta vettäkään ei ole. Vähät makeat vedet kuluvat usein teolliseen ja kaupalliseen tuotantoon. Vesivarojen yksityistämistä ei voi tietenkään sallia ihmisten perustarpeiden kustannuksella. Juomakelpoiset vedet ovat yhteistä kansallisomaisuutta.

Mikä on Suomessa saastealueiden pohjavesien tila nyt ja tulevaisuudessa? Pohjavettähän on kaikki maa- ja kallioperään sitoutunut vesi, ja sen pilaamiskielto on laissa ehdoton.

Silti tiedetään, että Talvivaarassa on tähän mennessä toimitettu jo miljoonia tonneja väkeviä kemikaaleja luontoon, kahden suuren vesistön vedenjakajalle. Kemikaalien monimuotoiset haittavaikutukset jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen, vaikka toiminta loppuisikin. Tai jos toiminta jatkuu ja purkuputkikin rakennetaan, kaunis Nuasjärvi saastuu Vuokatista Kajaaniin eikä Oulujärvikään ole turvassa. Näistä vesistöistä otetaan kunnissa juomavettä.

IMGP1388

Kiutaköngäs, Kuusamo

Seuraavaksi ovat sitten saastumisvuorossa Pohjois-Suomen vähävetiset vesistöt, purot, joet, kosket ja pienet järvet tulevien lukuisien kaivoshankkeiden myötä. YVA- selvityksistähän tuon näkee – niissä luvataan suurien ja pitkäaikaisten saastepäästöjen tapahtuvan. Monet Lapin kirkkaat, pitkät ja vähävetiset joet tulevat täysin muuttumaan saasteiden vuoksi. Siinä menee pilalle yksi viimeisistä erämaa-alueista.

Yhteenvetona, maailman suurimmat ja arvostetut yhtiöt pitävät puhdasta vettä hyvin arvokkaana ja tekevät sillä aitoa liiketoimintaa. Meillä Suomessa sen sijaan saa pilata vesistöt ja pohjavedet oikein tekemällä tehden ja suurella rahatuella – jopa verorahojemme (Jos Soklin rataan myönnetään aiotut 200 milj. euroa?) sekä valtionrahoitusyhtiön (Solidium, Talvivaara) avustuksella.

Maailman juomavesipulaa ajatellessa on karmaisevaa katsoa, kuinka Suomen mineraalistrategiassa (2010) siunattu toiminta pilaa Suomen luonnonvesivaroja käsittämättömässä mittakaavassa. Suomi ei juuri arvosta puhtaita vesistöjään, kun tällaista annetaan tapahtua.

savukoski

Kemijoki, Savukoski

Lähteet

Talvivaara Annual Report s. 32:

http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/AR%202012/Talvivaara_Annual_Report_2012.pdf

Vuosina 2009-2012 väkevän 93% rikkihapon määrä on ollut 795 tuhatta tonnia (esim. vuonna 2012, rikkihappoa 318000t).

Kemikaalien kokonaismäärä on ollut 2.22 miljoonaa tonnia (esim. vuonna 2012 kemikaaleja yhteensä 753000t). Toiminta on jatkunut täysillä ainakin 2013 ja osin 2014.

(Jäteveden puhdistaminen, loppusijoitus ja koko problematiikka on hyvin ongelmallista vaikka osa rikkihaposta ja emäksistä saadaankin saostettua kipsisakaksi. Pahin tulevaisuus skenaario olisi uraanin tuotanto jätekasoineen. Niiden sivuainejätteiden saasteaikavaikutus on jotakuinkin ikuinen. Ihmisen toiminta-aika jää siinä skaalassa vähäiseksi, mutta vahinko on valtava. )

Suomen mineraalistrategia http://www.tem.fi/index.phtml?101881_m=100693&s=4265

 

Advertisement